Қадам-қадаммен: түс тамшылары

Әлемдегі маникюр жасау бойынша ең қарапайым нұсқаулық болуы мүмкін. Саған керектің бәрі – тырнақ лагының екі реңкі, коктейлге арналған тал мен қиял ғана.

1. НЕГІЗГІ ТҮС

Тырнаққа ақ лактың бір қабатын жақ та, толық кепкен соң қайтала.

2. ТҮС ТАМШЫЛАРЫ

Екінші реңкті таңда – біз көгілдірін алдық. Біраз лакты майлыққа тамыз да, сол тамшыға талды матырып, лак тамшылары сенің тырнағыңа түсуі үшін қарсы ұшқа үрле. Егер саусағыңа тиіп кетсе – ештеңе етпейді. 

3. АРТЫҒЫН АЛАМЫЗ

Мақта шеңберін лакты кетіруге арналған сұйықтыққа матырып, теріге тиген лак тамшыларын сүртіп таста. 

4. СОҢҒЫ ШТРИХ

Соңында маникюрің ұзақ сақталуы үшін тырнаққа қорғаныс қабатын жақ.

 Мәтін: