Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 Себеттегі өнімдер
Points to spend in the

Сынақшалардың кодтарын қалай табамыз?

Сынақшаның кодын табу үшін:

  • Өнім парақшасына кіріп, оң жақтағы жоғарыда орналасқан үш нүктеге бас. Егер өнімнің сынақшасы болса, онда соның парақшасына өтесің.
  • Арнайы есепті қолдану: Тапсырыстар - Қосымша нұсқаулықтар - Сынақшаның кодын анықтау бөлімінде.
    -сынақшаның кодымен/нөмірімен немесе соңғы 2-3 санымен сынақшаның атауын және сәйкес өнімді табу.
    - өнімнің коды арқылы сынақшаға сәйкес кодты анықтау.