Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 Себеттегі өнімдер
  1. Бастапқы
  2. Құқықтық ережелер

Құқықтық ережелер

Терминдер мен анықтамалар

Пайдаланушы - «Орифлэйм» (әрі қарай мәтін бойынша - Oriflame) Компаниясының Интернет желісіндегі электрондық өкілдігіне кіруші болып табылатын кез келген жеке немесе заңды тұлға.

Сайт - «Орифлэйм» Компаниясының Интернет желісіндегі электрондық өкілдігі (шолғыш және жеке түрде бір web-серверде орналасқан, мағынасы бойынша біріктірілген, дизайны қайталанатын web-беттердің жиынтығы).

Гиперсілтеме – бұл байланыс орнататын, Интернеттің басқа объектілеріне өтуге мүмкіндік беретін электрондық поштаның хатында немесе сайттағы мәтін немесе графикалық кескін; бұл Интернетте орналастырылуы мүмкін басқа файлды көрсететін және осы файлға толық жолды (URL) қамтитын HTML-құжаттағы жол.

Фрейм - 3.0 және жоғары нұсқалы HTML тілінің элементі. Фреймдер web-бетті бірнеше тәуелсіз терезелерге бөліп, олардың әрқайсысында жеке вэб-бет орналастыруға мүмкнідік береді. Бұл ретте бір терезеден басқа терезеге сілтемелерге жол беріледі. 

 

1. Осы сайтты пайдалану шарттары

Осы Сайтты Oriflame компаниясы ұсыну шарттары төменде көрсетілген қызмет ретінде қолдайды. Сіздің осы Сайтты пайдалануыңыз Сіздің қызметтер ұсынудың барлық шарттарын қабылдайтыныңызды және олармен келісетініңізді білдіреді. Аталмыш шарттармен келіспеген жағдайда Сізден бұл Сайтты пайдаланбауыңызды өтінеміз.

Oriflame Oriflame Cosmetics AG компаниясына тиесілі тіркелген тауарлық белгі болып табылады. Аталмыш тауарлық белгі құқық иеленушісінің (Oriflame Cosmetics AG.) алдын ала жазбаша келісімінсіз көшіруге және/немесе пайдалануға жатпайды. Зияткерлік (өнеркәсіптік) жекеменшіктің басқа да объектілері, сонымен бірге тауарлық белгілер сондай-ақ құқық иеленушілердің жекеменшігі болып табылады, сондықтан осы объектілер мен тауарлық белгілерді пайдалану үшін сонымен қатар олардың құқық иеленушілерінің жазбаша келісім алу қажет.

Осы Сайттың дизайны мен құрылымы, сонымен қатар авторлық құқық пен зияткерлік (өнеркәсіптік) жекеменшік туралы заңнамаға сәйкес қорғау объектісі болып табылатын оның басқа да элементтері олардың негізінде жаңа ақпараттық объектілер жасау немесе заңнаманы бұзатын қандай да бір басқа мақсаттарда толық немесе ішінара жасала алмайды (көшіру, ұқсастыру).

Кескіндер, графика, дыбыстық немесе бейнеақпарат басқа да интернет-сайттарда орналастыру немесе Oriflame-нің жазбаша келісімінсіз қағаз немесе магнитті таспаларда көшірмелер жасау арқылы тарату үшін көшіріле алмайды.

Сайттың Пайдаланушысы өзінің дербес компьютеріне өзінің коммерциялық емес ішкі пайдалану мақсатында ғана, осы Сайттағы беттер немесе басқа да материалдардың бір көшірмесін жүктеуге құқылы, Пайдаланушы қандай да бір түрде көшірілген материалдарды өзгертпеуі, оларды басқа жұмыста пайдаланбауы, авторлық құқық туралы кез келген мәлімдемені немесе зияткерлік жекеменшік туралы өзге ақпаратты өзгертпеуі немесе жоймауы шарт.  Пайдаланушының осы Сайттан ақпаратты бір рет жүктеуге және пайдалану құқығы үшінші тұлғаларға беріле алмайды, оның әрекеті Oriflame-нің жеке қарауымен кез келген уақытта тоқтатылуы немесе қайтарылуы мүмкін.

Oriflame осы сайттағы фреймдерді пайдаланушы шектеу құқығын сақтайды, ал Пайдаланушы осымен Oriflame-нен жазбаша талап алғаннан кейін бүкіл сайтта фреймдерді немесе оның кез келген бөлігін пайдалануды бірден тоқтатуға өзінің келісімін береді.

Пайдаланушылар осы Сайтта кез келген материалдар, сауда белгілері мен Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы қорғайтын басқа да объектілерді айрықша құқықтардың құқық иеленушілердің осындай материалдар, сауда белгілері, объектілер немесе басқа да жекеменшік құқығына анық рұқсатынсыз орналастырмауға міндеттеледі. Осындай материал орналастырған Пайдаланушы осы қылықтан туындаған айрықша құқықтар мен жекеменшік құқықтарын бұзғаны үшін жалғыз өзі жауапты болады.

Oriflame осы Сайтқа немесе осы Сайттан гиперсілтемелері бар сайттардағы ақпарат, беттер, басқа да материалдарды бақыламайды олар үшін және жауапкершілік көтермейді.  Осы Сайтқа немесе осы Сайттан гиперсілтемелер Oriflame-нің  гиперсілтемелері бар Сайтты бекітеді немесе ұсынатындығын немесе осындай сайттарда бар қандай да бір ақпарат, беттер, материалдар немесе бағдарламалық жасақтаманың анықтығы, сапасы, қауіпсіздігі немесе жарамдылығына қатысты қандай да бір мәлімдеме жасайтындығын білдірмейді.

Oriflame ешқандай жағдайда Пайдаланушылардың гиперсілтемелері бар сайттарды пайдалануы үшін жауапкершілік көтермейді.

Oriflame заңнамада рұқсат етілген ең жоғары дәрежеде осы Сайтқа  гиперсілтемелерді шектеу құқығын өзіне қалдырады және Пайдаланушы осымен Пайдаланушы Oriflame-нен жазбаша мәлімдеме алғаннан кейін осы Сайтқа кез келген гиперсілтемені бірден алып тастауға немесе жоюға өз келісімін береді.

Осы Сайтта бар немесе осы Сайттан жүктелуі мүмкін ақпарат, бет және басқа материалдар Oriflame-нің тарапынан қандай да бір кепілдіксіз «сол күйінде» ұсынылады.

Oriflame ақпарат, бет және басқа материалдардың туралығы, дұрыстығы немесе толықтығына кепілдік бермейді және ықтимал қателіктер мен кемшіліктер үшін жауапкершілік көтермейді. Пайдаланушы осы Сайтты өзінің тәуекелімен пайдаланады және беттер мен басқа материалдарда вирус немесе басқа да зиянды әрекет тудыратын объектілердің жоқтығын қамтамасыз ету үшін шара қабылдауы тиіс. Бұл Сайт веб-браузер немесе басқа пайдаланылатын бағдарламалық жасақтаманың Пайдаланушысымен үйлеспеуі мүмкін. Oriflame Сайттың өзгермейтін немесе ағымдағы түрде қол жетімді болатындығына кепілдік бермейді және осы Сайтты тарату ара-тұра үзілуі, баяулауы, сонымен қатар кез келген уақытта тоқтатылуы мүмкін.

Осы Сайтта уақыты жазылған немесе анық болып табылмайтын ақпарат болуы мүмкін, бұл ретте ақпаратты Oriflame мәлімдемесіз өзгертуі немесе жаңартуы мүмкін. Oriflame өзіне ешқандай міндеттемелер алмайды және Сайттағы ақпаратты кез келген жаңарту немесе түзетуден бас тартады.

Oriflame осы Сайттағы болмай қалмайтын қателіктер немесе кемшіліктерден орын алатын кез келген шығын немесе зиян үшін жауапкершілік көтермейді, және осы Сайттағы кез келген ақпаратты пайдаланатын Сайттың кез келген Пайдаланушылары осының бәрін өз тәуекеліне жасайды.

Oriflame де, оның серіктестері немесе қызметкерлері осы Сайтта ұсынылған ақпарат негізінде қабылданған шешімдердің салдары үшін жауап бермейді.

­­­­­­­­ORIFLAME ОСЫ САЙТҚА БАЙЛАНЫСТЫ ҚАНДАЙ ДА БІР АНЫҚ НЕМЕСЕ БІЛДІРЕТІН КЕПІЛДІКТЕРДІ, СОНЫМЕН БІРГЕ, БІРАҚ ШЕКТЕУСІЗ, САТУ ЖӘНЕ НАҚТЫ ҚОЛДАНУ ҮШІН ЖАРАМДЫЛЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІН БІЛДІРЕТІН КЕПІЛДІКТЕРДІ ҰСЫНУДАН АНЫҚ БАС ТАРТАДЫ.

ЕШҚАНДАЙ ЖАҒДАЙДА, ORIFLAME ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ АЛДЫНДА ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ГИПЕРСІЛТЕМЕЛЕРІ БАР КЕЗ КЕЛГЕН САЙТ НЕМЕСЕ ОСЫ САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУҒА БАЙЛАНЫСТЫ КЕЗ КЕЛГЕН ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА НЕМЕСЕ БАСҚА ДА ШЫҒЫНДАРМЕН БІРГЕ, ҚАНДАЙ ДА БІР НЕМЕСЕ СОДАН ТУЫНДАЙТЫН ШЫҒЫНДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК КӨТЕРМЕЙДІ.

ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАДА БАРЛЫҚ ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ЕРЕКШЕ ЖАЙТТАРҒА ЖОЛ БЕРІЛМЕУІ МҮМКІН, СОНДЫҚТАН АТАЛЫШ ПАРАГРАФ ПАЙДАЛАНУШЫҒА ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА ҚОЛДАНЫЛМАУЫ МҮМКІН.

Осы құжатта анық ұсынылмаған барлық құқықтар сақталады.
 

 

2. Осы Сайтты пайдалану шарттарының өзгерістері

Oriflame осы шарттарды өзгерту, сондай-ақ жаңаларын енгізу құқығын өзіне қалдырады. Мұндай өзгерістер олар Сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. Пайдаланушының шарттар өзгергеннен кейін Сайт материалдарын пайдалануы олардың автоматты түрде қабылдануын білдіреді.