Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 Себеттегі өнімдер
Points to spend in the

Орифлэйм Брендінің әрбір Серіктесі үшін Орифлэйм Этикалық Кодексінің мазмұнын және Жарғыда көрсетілген тәртіп ережелерін оқып, білу өте маңызды, өйткені олар компания мен Орифлэйм Брендінің Серіктесі арасындағы қарым-қатынастың негізін құрайды және қосылу туралы келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Жарғы корпоративтік басылымдарда жарияланғанына немесе Орифлэйм Брендінің серіктестерінің назарына басқа жолмен жеткізілгеніне қарамастан, ережелерді сақтау барлық Орифлэйм Брендінің серіктестері үшін міндетті болып табылады. Орифлэйм компаниясы кез-келген уақытта жалған жеке ақпаратты ұсынған немесе Жарғының ережелеріне сәйкес келмейтін Орифлэйм Брендінің серіктестігін тіркеуді тоқтату (тіркеу нөмірін тоқтату) құқығын өзіне қалдырады. Орифлэймдегі тіркеу нөмірінен айырылған Орифлэйм Брендінің серіктестері барлық құқықтарынан және артықшылықтарынан, сонымен қатар құрылымынан да айырылады. Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің құқықтарын қорғау үшін құрылған Этика кодексі мен Тәртіп ережелері іскери этиканың жоғары стандарттарын талап етеді, оған сәйкес Орифлэйм Брендінің Серіктестері өз қызметінде Жарғыда көрсетілген міндеттерге қосымша, өз елінің заңнамаларын басшылыққа алуға міндетті.

I. ОРИФЛЭЙМНІҢ ЭТИКА КОДЕКСІ

Орифлэйм Брендінің Серіктесі ретінде, мен, төменде көрсетілген бизнес жүргізу қағидаларын ұстануға міндеттенемін.

1.1. Орифлэйм Жарғысында және компанияның басқа да жарияланымдарында көрсетілген барлық ережелерді қатаң сақтау. Орифлэйм Жарғысының мәнін ғана емес, сонымен бірге рухын да ұстану.

1.2. Орифлэйм Брендінің Серіктесі ретінде іскери қатынастарға түсу кезінде негізгі қағиданы басшылыққа алу - өзіңізбен қандай қарым-қатынас жасасын  десеңіз, басқалармен де сондай қарым-қатынас жасау.

1.3 Өнімдерді, бизнес-мүмкіндіктерді, сонымен қатар Орифлэйм туралы кез-келген ақпаратты өз клиенттеріңіз бен Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне адал әрі шынайы түрде жеткізу. Тек Орифлэймнің ресми корпоративтік басылымдарында көрсетілген өнімдер мен мүмкіндіктерге қатысты жазбаша және ауызша түрдегі уәделерді беру. Орифлэйм компаниясының өнімдері мен бизнес мүмкіндіктерін басқа компаниялардың өнімдерімен және іскерлік мүмкіндіктерімен салыстырған кезде, тек тексерілген ресми ақпараттың маңызды екенін ұмытпау.

1.4. Тапсырыстарды орындау және шағымдарды қарастыру жағдайларында клиенттерге сыпайы әрі жедел қызмет көрсету. Егер өнімді ауыстыру қажет болса, ресми ақпарат көздерінен алынған тиісті нұсқаулықта көрсетілген процедураны орындау.

1.5. Орифлэйм Брендінің Серіктесінің (сондай-ақ демеуші мен Директордың) жеткен деңгейге сәйкес тағайындалған және Орифлэймнің ресми корпоративтік басылымдарында көрсетілген барлық міндеттерді орындау.

1.6. Компанияның адалдықты, абырой мен жауапкершілікті тұспалдайтын жоғары этикалық нормаларына сәйкес әрекет ету.

1.7. Ешқандай жағдайда ешқандай басқа өнімдерді ­тарату үшін немесе компания мақұлдамаған қызметтерді ­өрлету үшін Орифлэйм желісін пайдаланбау.

1.8. Тұтынушыларға өнімді тікелей сату тәсілін қатаң ұстану керек, бұл дегеніміз кез-келген түрдегі бөлшекеп сату арналарын пайдаланбау.

1.9 Орифлэйм компаниясын қоғам алдында жағымсыз түрде көрсетуі мүмкін екі ұшты мазмұндағы ақпараттың таралуына жол бермеу.

1.10. Өз елімнің, сондай-ақ менің халықаралық желім жұмыс істейтін барлық елдердің заңдарын сақтау.

1.11. Этика кодексі мен тәртіп ережелерінің талаптарын сақтау Ережелер мен Шарттарды (қосылу туралы келісім) жасасудың шарты болып табылады.

II. ОРИФЛЭЙМ БРЕНДІНІҢ СЕРІКТЕСТЕРІНІҢ ТӘРТІП ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. АНЫҚТАУЛАР

А. «Орифлэйм Брендінің Серіктесі» (ары қарай «Орифлэймнің Серіктесі» / «Серіктес») – осы жерде және бұдан әрі кез-келген дәрежесі мен деңгейі бар Орифлэйм Брендінің Серіктесі болып табылады (Менеджерлерді, Директорларды және одан жоғарғыларды қоса).

Б. «Орифлэйм Брендінің Серіктесінің» жеке кабинеті» Орифлэйм компаниясы өзінің сайтында әзірленіп, жүргізіледі.

В. Егер өзгешесі көзделмесе, осы құжатта «Орифлэйм» атауы сіз Орифлэйм Брендінің Серіктесі ретінде тіркелген компанияның аймақтық өкілдігін білдіреді.

Г. «Демеушілік тізбекке» Орифлэйм Брендінің Серіктесі, оның демеушісі және жоғарыда тұрған барлық демеушілер кіреді.

Д. «Жеке Топ» құрамына демеушімен тікелей немесе өз Тобының басқа Орифлэйм Брендінің Серіктестері арқылы тартылған барлық Орифлэйм Брендінің Серіктестері, бірінші қатардағы 22% деңгейге жеткен Серіктестерді және олардың Топтарын қоспағанда.

Е. «Топ» сөзі осы Орифлэйм Брендінің Серіктесінің бүкіл құрылымын, оның ішінде 22% деңгейіне жеткен Серіктестер мен олардың топтарын білдіреді.

Ж. «Орифлэйм ресми корпоративтік басылымдары» «Табыс жоспары ­– Көшбасшыларға арналған басылым» (соның ішінде Орифлэйм Жарғысы), Орифлэйм каталогтарынан, Орифлэйм Брендінің Серіктесінің старттық жиынтығынан, «Сұлулық және бизнес» журналынан және компанияның ресми сайтында жарияланған кез-келген материалдардан тұрады.

З. «Демеуші» - басқа серіктестерді Компанияға шақыратын, оларды Орифлэйммен таныстыратын, үйрететін және жұмысында қолдайтын Орифлэйм Брендінің Серіктесі.

 И. «Ережелер» - Орифлэйм өнімдерін сатып алу мақсатына арналған Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің  www.oriflame.kz сайтында орналастырылған, ережелері, қағидаттары, құқықтары мен міндеттерін белгілейтін ережелер мен шарттар, сондай-ақ сонда көрсетілген басқа да құжаттар.

К. «Орифлэйм Компаниясы», «компания», «Орифлэйм», «Орифлэйм Компаниясы» - «Орифлэйм» ЖШС, БИН 991040000333.

Бас әріптен басталатын, бірақ осы бөлімде анықталмаған сөздер алдыңғы «табыс Жоспары - Көшбасшыларға арналған басылым» бөліміндегідей мағына береді.

 

2. ТІРКЕЛУ

2.1. Орифлэйм Брендінің Серіктесі болу үшін, бұрын тіркелген Серіктестің (демеушінің) ұсынысы қажет. Кейбір жағдайларда Орифлэйм  болашақ Серіктесті кез-келген құрылымға қосуға құқылы.

2.2. Орифлэйм Брендінің Серіктесі ретінде тіркелу кандидаттың жеке келісімімен ғана жүзеге асырылады. Орифлэйм Брендінің Серіктесі мұндай келісімнің болмауына байланысты барлық жағымсыз салдар үшін жауапты болады. Орифлэйм Брендінің Серіктесі бір ғана тіркеу нөмірін ала алады. 

2.3. Орифлэйм кандидатты тіркеуден немесе қайта тіркеуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

2.4. Орифлэйм Брендінің Серіктесі болып әрекетке қабілетті жасқа жеткеннен кейін немесе заңды өкілдерінің (ата-аналар, асырап алушылар немесе қамқоршылар) жазбаша рұқсатымен - 14 жастан бастап тіркелуге болады.

2.5. Тіркелуді жеке тұлғаларға рәсімдеуге болады – 2 адамнан тұратын серіктестер, бір-біріне заңды жұбайы немесе ата-анасы мен баласы болып келген жағдайда. Серіктестер Орифлэйм алдындағы міндеттемелері бойынша толық көлемде жауапты және төлем жасалмаған жағдайда компания бір немесе екі серіктестен барлық қарыздарды талап ете алады.

 

2.6.  Орифлэйм Брендінің Серіктесі Серіктес ретінде тіркелгеннен кейін тіркелуді 30 күн ішінде тоқтата алады (немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа уақыт аралығында) және жоғарыда көрсетілген мерзімде Орифлэймнен тіркеу ақысын қайтаруды талап ете алады.

2.7.  Орифлэйм Брендінің Серіктесі Серіктес ретінде тіркелгеннен кейін 30 күннен асқан уақытта Орифлэймге жазбаша хабарлама жіберу арқылы тіркелуді тоқтата алады. Бұл жағдайда Орифлэйм жоғарыдағы 2.6-тармақта көрсетілген ақшалай жарнаны қайтаруға міндетті емес.

2.8. Сеіктестің Орифлэйм компаниясына тіркелуі 17 ­каталогтан кейін аяқталады (1 жыл).

2.9. Орифлэйм Брендінің Серіктесінің тіркелуі жылдық жарна төленгеннен кейін ұзартылады, ол жылдық тіркеу аяқталғаннан кейін автоматты түрде Серіктестің тапсырысына жазылады.

2.10. Жоғарыдағы 2.8. тармақтың шарттарын ескере отырып, Орифлэйм Брендінің Серіктесінің Орифлэймдегі тіркелуі келесі жағдайларда тоқтайды:

- Компанияға тіркелгеннен кейін 4 каталог кезеңі аяқталған соң, егер Орифлэйм Брендінің Серіктесі тіркелген кезден бастап бірде-бір тапсырыс орналастырмаған болса;

- соңғы тапсырыс орналастырған күннен бастап 8 каталог кезеңінен кейін, егер Орифлэйм Брендінің Серіктесінің тарихында жеткен ең жоғары деңгей 6%-дан аспаса. Бұл жағдайда 17 каталог кезеңінен кейінгі (1 жыл) жылдық жарна салынбайды. 

- соңғы тапсырыс орналастырған күннен бастап 17 каталог кезеңінен кейін, егер Орифлэйм Брендінің Серіктесінің тарихында жеткен ең жоғары деңгей 9% және одан жоғары болса. Бұл жағдайда 17 каталог кезеңінен кейінгі (1 жыл) жылдық жарна салынбайды. 

2.11. Орифлэйм Брендінің бұрынғы Серіктестері немесе олардың заңды жұбайлары Орифлэймде келесі шарттармен қайта тіркеле алады:

- егер Серіктес тарихында жеткен ең жоғары деңгей 6% -дан аспаса, Орифлэймде қайта тіркеуден бұрын соңғы тапсырыс берілген күннен бастап кемінде 8 каталог кезеңі өтуі керек;

- егер Серіктес тарихында жеткен деңгейі 9% және одан жоғары болса, Орифлэймде қайта тіркеуден бұрын, соңғы тапсырыс орналастырылған күннен бастап кемінде 17 каталог кезеңі өту керек;

-  айрықша жағдайларда компания қайта тіркеудің шарттарын өз қалауы бойынша өзгерту құқығын өзіне қалдырады;

- Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэйм компаниясымен келісім тоқтағаннан (терминациядан) кейін, егер Орифлэйммен келісімшарттың тоқтатылуы (терминациялануы) осы Серіктестің әрекетсіздігіне (ұпайлық тапсырыстардың болмауына) байланысты болса, бірден қайта тіркеуге өтініш бере алады (2.7 тармақ).

 

2.12. Орифлэйм Брендінің Серіктесі болғысы келетін үміткер, өзінің жақын туыстарының біреуі (күйеуі/әйелі, туған ағасы немесе әпкесі, әкесі немесе анасы, балалары) осы уақытта Орифлэйм Брендінің Серіктесі болып табылса, оның бірінші қатарына тіркелуге міндетті. Егер Орифлэйм Брендінің Серіктесі атануға үміткердің бірнеше туыстары Орифлэйм Серіктестері болса, онда тіркеу бірінші кезекте келесі басымдықтарға сәйкес жүзеге асырылады:

  1. әйелі/күйеуі
  2. әкесі немесе анасы
  3. балалары
  4. туған ағасы/әпкесі

2.13. Орифлэйм Брендінің Серіктесі болғысы келетін Орифлэйм Брендінің Серіктесінің заңды жұбайы немесе зайыбы жұбайының нөмірі бойынша немесе жеке тіркеу нөмірімен тіркеле алады, бірақ жұбайының бірінші қатарында. Соңғы жағдайда, егер ерлі-зайыптылардың біреуі екінші жұбайымен бірдей нөмірмен бірлесу мақсатында Орифлэймге мүшелігін тоқтатқысы келсе, келесі ережелер қолданылады:

- лауазымға жеткені үшін берілген бір жолғы төлемдер Орифлэймге бірінші қосылған жұбайдың кез-келген неғұрлым жоғары ақшалай сыйақыларынан шегеріледі, егер мұндай ақшалай сыйақы жұбайының мүшелігін бір нөмір бойынша бірлескен тіркеуді құру мақсатында тоқтату нәтижесінде болса.

- бірінші жұбайының тіркелуі 1 жылға тоқтатыла тұрады және көрсетілген мерзім өткеннен кейін оның Орифлеймде тіркелуі мүлде тоқтатылады

- ерлі-зайыптыларды бір нөмір бойынша бірлесіп тіркелу ерлі-зайыптылардың бірі Орифлэймдегі жеке нөмір бойынша мүшелігін тоқтату туралы өтініш бергеннен кейін бірден жүзеге асырылады.

 

2.14. Орифлэйм Этика кодексін немесе Тәртіп ережелері бұзылған жағдайда Орифлэйм Брендінің Серіктесінің тіркелуін тоқтатуға құқылы.

2.15. Орифлэйм бұзушылықты тексеру барысында Орифлэйм Брендінің Серіктесінің тіркеуін тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады.

2.16. Серіктестің тіркеу мәліметтерінің қателерін түзету Орифлэймнің келісімімен, тіркелген күннен бастап 3 каталог кезеңінде объективті жағдайлар орын алған жағдайда ғана мүмкін болады. Серіктес тіркеуде қате мәліметтерді енгізген жағдайда, Орифлэйм 2.15-тармақта көрсетілген құқығын пайдалануға құқылы.

 

3. ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ШАРАЛАР

3.1 Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне басқа демеушінің қолас­тына қайта тіркелуге тыйым салынады. Қайта тіркеуді тіркелу тоқтағаннан (терминация) кейін және 2.11-тармақта көрсетілген ережелерге сәйкес қана жүргізуге болады. Орифлэйммен келісімшарт тоқтатылған жағдайда, Орифлэйм Серіктесі өз тобынан айырылады. Топ Орифлэйммен келісімшартты тоқтатқан Серіктестен жоғарғы демеушіге өтеді. Тіркелу осы Жарғының 2.8.-2.10 тармақтарына сәйкес тоқтатылады .

 

3.2. Егер Орифлэйм Брендінің Серіктесі осы Жарғының 2.11-тармағын ­пайдаланып, Жарғыда көрсетілген мерзім өткеннен кейін басқа құрылымда қайта тіркелу мақсатпен Орифлэйммен келісімшартты тоқтатса, 3.2.1–3.2.3.-тармақтарда көрсетілген қаржылық төлемдер мен жаңа құрылым құруға қатысты арнайы ережелер қолданылады.

3.2.1 Жоғарыда тұрған Орифлэймнің Серіктестері үшін бизнестің қауіпсіздігі бойынша кепілдіктерді қамтамасыз ету және құрылымдардың тұтастығын сақтау мақсатында, басқа құрылымға қайта тіркелген Орифлэйм Брендінің Серіктесінің бұрынғы құрылымында болған бірде-бір Орифлэйм Брендінің Серіктесі, тіпті Орифлэйммен келісімшартты бұзу және ережелермен белгіленген мерзімнен кейін қайта тіркелу ережесін орындағанның өзінде, оның жаңа құрылымында тіркеле алмайды. Қайта тіркелген Серіктес бұрынғы құрылымында ешқашан болмаған жаңа адамдарды шақырып, өзінің жаңа құрылымын құруға құқылы. Осы ереже тек Серіктестің жақын туыстарына: күйеуі (әйелі), туған ағасы немесе әпкесі, әкесі немесе анасы, балаларына қолданылмауы мүмкін.

3.2.2 Орифлэйм Серіктестің жаңадан тіркелу кезінде бұрын лауазымға жеткені үшін алынған барлық біржолғы төлемдерді есепке алуға құқылы. Сол лауазымдарға қайтадан жеткені үшін төлемдер жасалмауы мүмкін. Сонымен қатар, компания кез-келген іс-шараларға және компанияның маркетингтік науқандарына қатысу туралы шешім қабылдау кезде Орифлэйм Брендінің Серіктесінің квалификациялық тарихын ескеруге құқылы.

3.2.3 Орифлэйм құрылымдардың тұтастығын арттыруға бағытталған шаралар бұзылған жағдайда кез келген дауларда шешім қабылдауға құқылы.

3.3. Орифлэйм Брендінің Серіктесінің тіркелуі бір демеушіден екіншісіне өтуі тек Орифлэймнің қалауы бойынша ерекше жағдайларда мүмкін болады.

3.4. Жеке Топтың бір Орифлэйм Брендінің Серіктесінен екіншісіне өтуіне жол ­берілмейді.

3.5. Орифлэйм Брендінің Серіктестері өздерінің тіркеу нөмірлерін тек жақын туыстарына – жұбайына, ата-анасына, балаларына, оның ішінде асырап алынған балаларына, жазбаша өтінішпен және Орифлэймнің келісімімен ғана бере алады. Осы ережеге сәйкес нөмірін басқа адамға берген Орифлэйм Брендінің Серіктесі 2.11-тармақта көрсетілген ережеге сәйкес компанияға қайта тіркеле алады. 

3.6. Орифлэйм Брендінің Серіктесі қайтыс болған жағдайда компанияның шешімі бойынша оның тіркеу нөмірі қайтыс болған адамның жақын туыстарына (заңды жұбайына, ата-аналарына, балаларына, оның ішінде асырап алынған балаларға), қайтыс болған күннен бастап 6 айдан кешіктірмей жазбаша өтініш берген жағдайда берілуі мүмкін. Болмаса, тіркеу нөмірі жойылып тасталады, ал қайтыс болған адамға төленетін төлемдер мұрагерлерге заңмен немесе өсиет бойынша мұрагерді осындай төлемдер алуға куәландыратын құжаттар ұсынылған кезде заңда белгіленген тәртіппен және мерзімде мұрагерлерге төленеді. 

3.7. Орифлэйм компаниясы Орифлэйм Брендінің Серіктесіне жаңа Серіктестерді шақырып, тіркеуге Компанияға оның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынғаннан кейін ғана рұқсат береді.

4. ОРИФЛЭЙМ БРЕНДІНІҢ СЕРІКТЕСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ

Жалпы міндеттер

4.1. Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэйммен қарым-қатынаста қолданылатын барлық заңдарды, қаулыларды және іскери ережелерді, оның ішінде Серіктестің салық төлеуші ретінде тіркелуді, салықтарды есептеуді және төлеуді реттейтін салық заңнамасының ережелерін сақтауға міндетті. Орифлэйм Брендінің Серіктесі клиенттер мен қоғам алдында оның және компанияның беделін түсіретін іс-әрекеттер жасамауға міндеттенеді.

4.2. Орифлэйм Брендінің Серіктесі сатып алушылар, тапсырыс берушілер, Орифлэймнің басқа Серіктестері ұсынатын жеке деректердің қорғалуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының жеке деректерді қорғау саласындағы заңнамасына сәйкес қажетті шараларды қабылдауға міндетті.

Орифлэйм Брендінің Серіктесінің клиенттерге қатысты міндеттері

4.3. Орифлэйм Брендінің Серіктесі клиентке қатысты алақол әрекет жасамау керек, оны жаңылыстырмау керек.

4.4. Клиентпен сөйлесудің басында Орифлэйм Брендінің Серіктесі өздерін Орифлэйм Брендінің Серіктесі ретінде анық әрі айқын таныстырып, олардың қарым-қатынас мақсатын түсіндіруі керек, байланыс қандай түрде болмасын: электрондық пошта арқылы, сайтта, әлеуметтік желіде және т.б. Орифлэйм Брендінің Серіктесі компаниядағы мәртебесін және байланыс ақпаратын көрсетуде дәлме-дәл болу керек, сатып алушы хабарламаны Орифлэймнің ресми өкілінен алып отырмын деп адаспауы керек. Орифлэйм Брендінің Серіктесіне қатысты «Тәуелсіз» сөзі барлық жағдайларда – электронды пошта қолтаңбаларында, визит карточкаларында, жеке сайттарда, әлеуметтік желілердегі жеке парақшаларда және т.б. міндетті түрде қолданылуы керек.

4.5. Орифлэйм Брендінің Серіктесі клиентке өнімдердің бағасы туралы, орынды жағдайларда бөліп төлеу шарттары туралы толық әрі сенімді ақпарат беруі керек; төлем шарттары туралы; өнімді қайтару саясаты туралы; кепілдік шарттары туралы; қызмет көрсету шарттары туралы және жеткізу уақыты туралы. Орифлэйм Брендінің Серіктесі клиенттердің барлық сұрақтарына толық және сенімді жауап беруі керек.

4.6. Егер клиент өнімнің сапасына қанағаттанбаса және егер тауарлар қайта сатуға жарамды болса, онда Орифлэйм Брендінің Серіктесі тапсырыс берушіге таңдау құқығын береді: сатып алынған тауарлардың ақшасын сол тауарды бір уақытта қайтарып алу арқылы қайтару немесе тауарды бағасы бір тауарға ауыстыру. Тікелей және қашықтықтағы сатылым (яғни телефон, почта немесе ғаламтор арқылы) үшін ақылға қонымды мерзім айқын әрі бірдей көлемде қолданылуы керек.

4.7. Өнімді сату барысында Орифлэйм Брендінің Серіктестері тапсырыс берушіге Орифлэйм логотипі, Орифлэйм Брендінің Серіктесі туралы ақпарат, оның аты-жөні, мекен-жайы және телефон нөмірі, сатудың барлық негізгі шарттары, кепілдік міндеттемелері, кепілдік мерзімі (егер өнімге кепілдік берілсе, оның шарттары, сатудан кейінгі қызметке қатысты толық ақпарат және шектеулер, кепілдік беретін ұйымның атауы және мекен-жайы, кепілдік мерзімі және клиентке ұсынылатын ақауларды жою шарттары, өніммен бірге берілген бөлшек тапсырыс нысанында немесе кез келген басқа да тиісті құжаттарда анық көрсетілу керек) клиентке арналған қайтару жөніндегі шектеулер мен шарттары көрсетілген бөлшек сауда тапсырысының нысанын беру керек. Шарттардың мәтіні анық және түсінікті түрде басылуы керек.

4.8. Орифлэйм Брендінің Серіктесі шындыққа жанаспайтын, ескірген немесе басқа түрде қолдануға болмайтын, белгілі бір ұсынысқа қатысы жоқ немесе клиентті қандай да бір жолмен ­жаңылыстыруы мүмкін мәлімдемелерді пайдаланбауы керек. Орифлэйм Брендінің Серіктесінің өнімнің тиімділігі туралы ауызша немесе жазбаша мәлімдемелері Орифлэйммен бекітілген мәлімдемелерге және Қазақстан Республикасының заңнамасымен толық сәйкес келуі керек.

 

4.9. Орифлэйм Брендінің Серіктесі жаңылыстыратын салыстыруды пайдаланбауы керек. Салыстыру критерийлері растауға болатын фактілерге негізделуі керек. Орифлэйм Брендінің Серіктесі кез-келген басқа компанияға, оның бизнесіне немесе өніміне қатысты тікелей немесе жанама түрде жалған ақпарат бермеуі керек. Орифлэйм Брендінің Серіктесі басқа компаниялардың және олардың өнімдерінің атауын немесе беделін, фирмалық атауын және сауда белгісін кез келген әділетсіз пайдаланудан аулақ болу керек.

4.10. Орифлэйм Брендінің Серіктесі тапсырыс берушілерге тапсырысын мерзімінен бұрын алып тастауға және жеткізілген өнімнің ақшасын қайтаруға, егер мұндай тауарлар қайта сатуға жарамды  жаңа сияқты күйде болса, құқылы.

4.11. Орифлэйм Брендінің Серіктесі беймаза болмау үшін ақылға қонымды уақытта және ақылға қонымды сағаттарда жеке байланыс, телефон немесе электрондық пошта арқылы байланыс орнатуы керек. Орифлэйм Брендінің Серіктесі өнімдерді көрсетуді клиенттің алғашқы өтініші бойынша тоқтатуға міндетті.

4.12. Орифлэйм Брендінің Серіктесі клиенттерге адал сауда қағидаттарына және қабілеті шектеулі тұлғалардың, мысалы, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау заңнамасына сәйкес тек сенімді ақпарат беруге міндетті.

4.13. Орифлэйм Брендінің Серіктесі клиенттердің тұтынушылық тәжірибесі мен білімінің жетіспеушілігіне құрметпен, түсінікпен қарап, олардың күтімін ақтау керек. Олардың жасы, ауруы, психикалық немесе дене кемістігі, жағдайды дұрыс түсінбеуі, аңқаулығы, клиенттердің тілін жақсы білмеу сияқты жағдайларды пайдалануға болмайды.

 

4.14. Орифлэйм Брендінің Серіктестері Орифлэйм Брендінің Серіктесіне әлеуетті клиенттерді ұқсас сатылымдарды жасау үшін жіберу жолымен өнімдердің бастапқы бағасын түсіре алады немесе қалпына келтіре алады деген мәлімдеме негізінде адамды осындай өнімдерді сатып алуға итермелемеуі тиіс, егер мұндай төмендету немесе қалпына келтіру әлі болмаған қандай да бір жағдайға байланысты болса.

4.15.  Орифлэйм Брендінің Серіктесі клиент тапсырыс берген каталогтың әрекет ету мерзімі ішінде клиенттің тапсырысын орналастыруы керек.

Орифлэйм Брендінің Серіктесінің Орифлэйм Брендінің басқа Серіктестеріне қатысты міндеттері

4.16. Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне өз құрылымына басқа Серіктестердің үміткерлерін тартуға, сондай-ақ басқа құрылымдардың жұмысына араласуға бағытталған іс-әрекеттер жасауға болмайды.

4.17. Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің нақты немесе ықтимал сатылымдары немесе табыстары туралы жалған ақпарат бермеуі керек. Табыс пен сатылымдар туралы кез-келген түсінік: (а) шынайы, нақты және олардың жалған, жаңылыстыратын түрде ұсынылмауы керек және (ә) тиісті нарықтағы құжатталған және дәлелденген фактілерге негізделуі керек. Орифлэймнің әлеуетті Серіктестері (б) нақты кіріс пен сатылым адам мен оның дағдыларына, сату процесіне жұмсалған уақытқа, күш-жігеріне және басқа факторларға байланысты екендігі туралы хабардар етілуі керек, және (в) табыс табу мүмкіндіктерін бағалау үшін жеткілікті ақпаратқа ие болуы керек.

4.18. Орифлэйм Брендінің Серіктесі өткізетін міндетті емес жаттығуларға немесе кездесулерге тікелей байланысты шығыстарды қоспағанда, Орифлэйм әзірлеген кез-келген материалдар немесе қызметтер үшін басқа Серіктестерден немесе әлеуетті Серіктестерден ақы алмайды.

Орифлэйм Брендінің Серіктестері жасаған кез-келген маркетингтік материалдар Орифлэйм компаниясының ережелері мен рәсімдеріне сәйкес келуі керек. Орифлэйм Брендінің басқа Серіктестеріне бекітілген, заңмен рұқсат берілген жарнамалық немесе оқу материалдарын сататын Орифлэйм Брендінің Серіктесі:  (a) Орифлэйм ұстанған стандарттарға сәйкес келетін материалдарды ғана ұсынуға құқылы; (ә) мұндай материалдарды Орифлэймнің басқа Серіктестерін сатып алуға міндеттеуге құқығы жоқ; (б) Орифлэйм­нің басқа Серіктестеріне сатылым бойынша көмек көрсетуге, айтарлықтай және ешқандай пайда көрмей, құны нарықтағы ұқсас материалдардың құнына барабар болуы керек және әділетті бағамен сатуға құқығы бар; және (в) Орифлэймнің қайтару саясатына ұқсас жазбаша түрдегі қайтару саясатын ұсынуға құқылы.

4.19. Орифлэйм Брендінің Серіктестері Орифлэйм Брендінің басқа Серіктестерін мазаламас үшін, олармен ақылға қонымды түрде және ақылға қонымды уақытта байланысуы керек.

4.20.  Орифлэйм Брендінің Серіктесі өзінің Серіктестерін өзі арқылы ғана тапсырыс беруге, сондай-ақ тапсырыстың ең аз мөлшерін немесе ассортиментін белгілеуге мәжбүрлемеу керек. Барлық Серіктестер кез-келген көлемдегі тапсырыстарды тікелей Орифлэймге бере алады. Есіңізде болсын, сақтау және курьерлік төлемдер тапсырыс көлеміне байланысты болуы мүмкін. Осыған сүйене отырып, әр Серіктес тапсырыс берудің мақсаттылығы туралы шешімін өз бетінше қабылдауы керек. Орифлэйм Брендінің Серіктестері Орифлэймнің басқа Серіктестерін өнімді негізсіз мөлшерде сатып алуға сұрамау немесе ынталандырмау немесе сату жөніндегі көмекшілерді тартпау керек. Орифлэйм Брендінің Серіктесі өнімді өзі күтіп отырған ақылға қонымды сатылым көлемі мен ықтимал сұраныстың көлемінен артық сатып алмауы керек.

4.21. Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэймді зияткерлік өнімдер мен консалтингтік қызметтерді қоса алғанда, компаниямен ресми түрде бекітілген өнімнен басқа өнімді сату үшін пайдалануға құқығы жоқ. Орифлэйм Брендінің Серіктесі адамдарға өнімдерді ұсыну кезінде каталог бағаларын қолдану керек.

4.22. Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне басқа тікелей сататын компаниялардың сатушыларын тартуға немесе шақыруға болмайды.

4.23. Орифлэйм Брендінің Серіктестері басқа компанияның өнімдерін, оны сату және өткізу жоспарын немесе өзге компанияның басқа да ерекшеліктерін жамандамауы керек.

4.24. Орифлэйм Брендінің Серіктесінің Орифлэйммен ынтымақтастық қарым-қатынасы еңбек қарым-қатынасы болып табылмайды. Орифлэйм Брендінің Серіктесі басқаларға Орифлэйм­нің мүмкіндіктерін таныстыру барысында, Орифлэйм оларды жұмысқа алуға емес, өзінің жеке бизнесін бастауға мүмкіндік беріп отырғаны туралы нақты әрі айқын түрде хабарлауы керек.

4.25.  Орифлэйм Брендінің Серіктесі мойнына міндеттемелер алуға және Орифлэйм­нің атынан әрекет етуге құқылы емес және осы ережені сақтамаған жағдайда Орифлэймге келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді.

4.26. Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэйм Брендінің басқа Серіктесінің атынан оның алдын-ала жазбаша келісімінсіз тапсырыс орналастыруға құқығы жоқ.

4.27.  Орифлэйм Брендінің Серіктесі өзінің жеке тобының барлық Серіктестерінің компания алдындағы кейінге қалдырылған төлемдер бойынша міндеттемелерін орындауын қадағалап отыруға міндетті.

4.28. Демеуші өзінің Орифлэйм Брендінің Серіктестерін оқыту, дамыту және ­ынталандыру үшін жауапты.

4.29. Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэймнің алдын ала жазбаша келісімінсіз «Орифлэйм» не болмаса «Oriflame» атауын қолдана отырып, телевизия, радио, мерзімді басылым болсын, БАҚ-на қандай да болсын сұхбат бере алмайды немесе бұқаралық ақпарат құралдарындағы ешқандай жарнама (соның ішінде «вирустық» жарнама: Интернет, SMS және т.б.) қолдана алмайды.

4.30. Орифлэйм Брендінің Серіктесі әлеуметтік желілерде аудиторияны компания, өнім, қызмет туралы жаңылыстыратын немесе компанияның беделіне нұқсан келтіруі мүмкін медиаблогтарды жүргізбеуі керек.

5. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР МЕН ҚАҒИДАТТАР

5.1. Орифлэйм компаниясының саясаты өңірлік әсер ету салаларын немесе франшизаны бөлуді көздемейді. Бірде бір Орифлэйм Брендінің Серіктесінің өңірлік әсер ету салаларын немесе франшизаны бөлу жағдайында өз бизнесін құру құқығы жоқ. Әр Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэйммен келісілген мемлекеттердің аумағында бизнес құрумен айналыса алады.

5.2.  Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэйм компаниясының әлемнің көптеген елдерінде, бірақ барлығында емес, жұмыс жасайтындығын, қауіпсіздікті сақтау және өнімдерді тіркеу, импорт ережелері мен тиісті елдің саудасына қатысты қолданылуы мүмкін басқа талаптарды қатаң сақтайтындығын ескеруге міндетті. Орифлэйм өз Серіктестерінің тауарды Орифлэйм қызметін жүргізбейтін елдерге тасымалдауына байланысты немесе содан туындаған кез келген шығындар, шағымдар мен талаптар үшін жауап бермейді. Осындай шағымдар туындаған жағдайда Орифлэйм Брендінің Серіктесі өз мойнына толық жауапкершілікті алады.

5.2.1. Орифлэйм Брендінің Серіктестері Орифлэйм өнімдерін бір елден сатып алып, оларды Орифлэйм жұмыс істейтін екінші елде сатпау керек.

5.3.  Орифлэйм Брендінің Серіктесі компанияның қызметкері болып табылмайды. Визиткада және басқа ұқсас құжаттарда Орифлэйм Брендінің Серіктесі өзін «Орифлэйм Брендінің тәуелсіз Серіктесі» немесе компаниядағы өсуіне қарай «Орифлэйм Брендінің тәуелсіз Серіктесі – Менеджер» және «Орифлэйм Брендінің тәуелсіз Серіктесі – Директор» деп көрсете алады.

5.4. Орифлэйм ресми түрде қолдау көрсететін промоматериалдар және әлеуметтік желілердегі басқа да қосымшалар қосымша рұқсатсыз пайдаланылуы мүмкін. Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне доменінде Oriflame сөзі бар жеке сайттарды немесе жеке парақшаларды тіркеуге болмайды, алайда олар Орифлэйм­нің ресми сайтында, блог қабырғасында және т.б. өз пікірлерін жариялай алады. Компания материалдарды жариялағанға дейін тексеруге құқылы. Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің интернет-ортадағы тәртіп ережелері 1 және 2 Қосымшаларда келтірілген.

5.5. Орифлэйм Брендінің Серіктестері Орифлэймнің логотиптерін, компанияның атауын және сауда белгілерін компанияның алдын-ала жазбаша келісімінсіз баспа материалдарында немесе Интернет-ресурстарда пайдаланбауы керек. Егер мұндай келісім берілген болса, сауда белгісі, логотип немесе фирмалық атау қатаң Орифлэймнің корпоративті стилінде қолданылуы керек. Интернет-ресурстарда корпоративтік рәміздерді пайдалану 1-Қосымшаға сәйкес реттеледі.

5.6. Орифлэйм Брендінің Серіктестері компанияның жазбаша рұқсатынсыз Орифлэймнен басқа көздерден тауарлық белгілерді немесе Орифлэйм логотипі бар кез-келген баспа/демонстрациялық материалдарды шығаруға немесе алуға құқылы емес.

5.7. Барлық корпоративті баспа материалдары, видео, фотосуреттер, Орифлэйм дизайны авторлық құқық туралы заңмен қорғалады және Орифлэйм компаниясының алдын-ала жазбаша келісімінсіз толығымен немесе ішінара көшіруге тыйым салынады. Авторлық құқықпен қорғалған материалдарды пайдалануға рұқсат болған жағдайда, міндетті түрде Орифлэймге сілтемесі болу қажет, ол көріну аймағында болуы керек және оның түпнұсқалығына күмән келтірмеуі керек. Интернетте компанияның фотосуреттерін және басқа да материалдарын пайдалануға қатысты қосымша ережелер 1 Қосымшада келтірілген.

5.8. Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне Орифлэйм өнімдерін Ebay.com сияқты бөлшек сауда дүкендерінде, интернет-дүкендерде немесе аукциондарда немесе olx.kz сияқты ақысыз хабарландыру тақталарында сатуға, көрсетуге немесе көрмеге шығаруға тыйым салынады. Интернетте сауда ұйымдастыруға қатысты қосымша ережелер 1-Қосымшада келтірілген. Сонымен қатар, Орифлэймнің корпоративті басылымдарын да бөлшек сауда дүкендерінде сатуға болмайды. Сұлулық салондар сияқты сауда кәсіпорындары болып табылмайтын ұйымдарды Орифлэйм өнімдерін көрсету үшін пайдалануға болады, бірақ ондай жерлерде сатуға тыйым салынады.

5.9 Орифлэйм өнімдері Орифлэймнің ассортиментінде көрсетілмеген үшінші тараптың өнімдерімен бірге, сауда кәсіпорындары болып табылмайтын кәсіпорындарда көрсетілім үшін орналастырылмауы керек.

5.10. Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне тақырыптан тыс форумдарда автоматты түрде хабарлама жариялауға немесе мұндай хабарламаларды алып тұруға алдын-ала келісім бермеген пайдаланушылар дерекқорына автоматты түрде спам-хабарламаларды жіберу үшін арнайы бағдарламаларды пайдалануға тыйым салынады. 

5.11. Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне ешқандай жағдайда Орифлэймнің түпнұсқалық қаптамасын бұзып, өнімді қайта қаптауға немесе олардың жапсырмаларын алмастыруға рұқсат етілмейді. Орифлэйм Брендінің Серіктестері компания өнімдерін зауыттық қаптамасында ғана таратуы керек.

5.12. Орифлэйм компаниясы шығарған өнімдер, егер оларды пайдалану кезінде барлық нұсқаулар сақталған жағдайда, денсаулыққа зиян келтіре алмайды. Орифлэйм компаниясы өз өнімдерінің жоғары сапасына кепілдік береді және сапасыз өнімдерді пайдалану нәтижесінде келтірілген, дәлелденген зиянды өтеуге дайын. Компания өнімді дұрыс пайдаланбау салдарынан болған зиян үшін жауапкершілік алмайды.

5.13. Орифлэйм Брендінің Серіктестердің кешіктірілген төлемдері мен басқа да міндетті төлемдерін төлеу үшін Орифлэйм кез-келген уақытта кез-келген көлемді жеңілдіктен немесе бонустардан қаражат ұстап қалуға құқылы.

5.14. Орифлэйм компаниясы бағаны, ассортиментті және төлем мерзімін алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Орифлэйм осындай өзгерістерге байланысты, сондай-ақ өнімдердің қорда болмауына байланысты жоғалған тауарлық жеңілдіктерді, сыйақыларды және төлемдерді өтемейді.

5.15. Орифлэйм өнім сатып алу шығындарын Орифлэйм Брендінің Серіктесіне келесі жағдайларда ғана өтеуге келіседі:

- өнім компания белгілеген мерзім ішінде қайтарылса;

- қайтарым сомасы барлық жеңілдіктерді, бонустарды, ақшалай сыйлықтарды, Орифлэймнің қайтарылатын тауарларды жеткізуге кеткен шығындарын шегеріп тастағаннан кейінгі Орифлэйм Брендінің Серіктесі төлеген тауарлардың құнына тең болса;

- қайтарылатын өнім, соның ішінде жарнамалық баспа материалдары, жаппай сатылым өнімдері және сатылымды қолдауға арналған жинақтар келесі сатуға жарамды болуы керек.

Осы тармақтың мәнмәтініне сәйкес, келесі сатуға ­жарамды өнімдер:

- қолданылған, ашылған немесе зақымданған болмауы керек; және

- мерзімі өтіп кетпеген болуы керек; және

- Орифлэймнің қазіргі ассортиментінде ұсынылған болуы керек.

5.16.  Егер Орифлэйм Брендінің Серіктесі Орифлэймнің имиджі мен беделіне теріс әсерін тигізуі мүмкін пікірталастарға немесе оқиғаларға заңды немесе заңсыз түрде қатысқан болса, ол бұл жайт туралы дереу компанияға хабарлауы керек.

5.17. Орифлэйм «Табыс Жоспарына», квалификация шарттарына, сондай-ақ Жарғыға, Этика кодексіне және Орифлэйм­нің тәртіп ережелеріне толықтырулар мен өзгерістерді біржақты тәртіпте енгізу құқығын өзіне қалдырады. 

6. ОРИФЛЭЙМ ДИРЕКТОРЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне қойылатын негізгі талаптарға қосымша, келесі ережелер Директор деңгейіндегі және одан жоғарғы Серіктестерге қатысты қолданылады. Осы ережелердің кез-келгенін бұзу лауазымнан және соған тиісті барлық артықшылықтардан айырылуға, оның ішінде бонустар мен тауарлық жеңілдіктерден айырылуға, кейбір жағдайларда Орифлэйм Брендінің Серіктесінің тіркеу нөмірінің жойылуына әкелуі мүмкін.

6.1. Директор өзінің Жеке Тобының Көшбасшысы ретінде әр каталог кезеңінде міндеттенеді:

а) рекруттап отыруға және өзінің Жеке Тобын үнемі дамытып отыруға;

ә) өзінің Орифлэйм Брендінің Серіктестерін ынталандыруда көмек және қолдау көрсетуге;

б) тренингтер мен ынта беретін кездесулер өткізу, мақсат қою және жетістіктерін бақылап жүру;

в) Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне бизнесті жүргізудің ең үздік тәсілдерін үйретуге;

г) өз Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне түрлі кездесулер, іс-шаралар, тренингтер, компанияның жаңа өнімдері туралы және т.б. уақтылы ақпарат беріп отыруға;

ғ) Орифлэйм компаниясы ұйымдастыратын барлық семинарларға және басқа да шараларға қатысуға;

д) Орифлэйм компаниясының Этика кодексін және тәртіп ережелерін ұстануға, барлық істерде жеке үлгі көрсетіп жүруге;

е) Орифлэйм компаниясының сату жөніндегі менеджерлері өткізетін Орифлэймнің бизнес-кездесулеріне қатысуға..

6.2. Орифлэйм Директорының басқа тікелей сату компанияларына қызмет істеуге құқығы жоқ.

6.3. Егер Директордың жұбайы немесе жақын туыстары (атап айтқанда: туған ағайыны немесе әпкесі, әкесі немесе анасы, балалары) басқа да бір тікелей сату компаниясының өкілі болса, онда жұбайы немесе жақын туысына (осы 6.3. тармағындағы анықтамаға сәйкес) Орифлэймнің жұмысына араласуға және Орифлэйм компаниясын өзінің қызмет аясына тартуға рұқсат етілмейді. Жұбайлары немесе жақын туыстары (осы 6.3. тармақтағы анықтамаға сәйкес) басқа тікелей сату компанияларында жұмыс істейтін болса, Директорлар бұл жайлы Орифлэймге хабарлауға міндетті.

6.4. Директор қайтыс болған жағдайда, оның  компаниядағы мүшелігі туысқандарына тиісті елдің ­қолданыстағы заңнамасына сәйкес мұра болып қала алады. ­Жазбаша өтініштер қайтыс болған күннен бастап 6 айдан кешіктірілмей берілуі керек, әйтпесе Директордың тіркеу нөмірі жойылады. Мұрагерлер Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің міндетті шарттары мен талаптарының барлығын қабылдап, орындауға келісу керек.

6.5. Директор Орифлэймнің барлық жазбаша түрде баяндалған қосымша ережелері мен нұсқаулықтарын ұстануы керек. 

7. ШАҒЫМ БЕРУ ТӘРТІБІ

Осы Этика кодексі мен Орифлэйм тәртіп ережелерінің бұзылуына қатысты кез-келген шағымдарды Орифлэймнің аймақтық өкілдігіне және/немесе Орифлэйм Брендінің Серіктесі тұратын елде орналасқан компанияның бас директорына тікелей жолдауға болады.

 

 ҚОСЫМША 1.

ОРИФЛЭЙМ БРЕНДІНІҢ СЕРІКТЕСТЕРІНІҢ ИНТЕРНЕТТЕГІ ТӘРТІП ЕРЕЖЕЛЕРІ  

1. НЕГІЗГІ АҚПАРАТ

Осы Жарғы Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің Интернеттегі Орифлэйм компаниясының құқықтары мен онымен байланысты заңдар мен қолданыстағы келісімдерді бұзбайтын тәртіп ережелерін айқындауға арналған.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Орифлэйм серіктестеріне Интернетте Орифлэйм өнімдері мен бизнес мүмкіндіктерін сату мен өрлетуге арналған орталықтандырылған онлайн құралдарын ұсынады.

Орифлэйм Брендінің Серіктестері сонымен қатар, соңғы тұтынушыларға өнімдерді ұсыну, өздерінің жұмысы жайлы, Орифлэйм компаниясының өнімдері мен ­бизнес-мүмкіндіктері туралы ақпаратпен алмасу үшін өздерінің сайттарын аша алады, тек егер олар компанияның желідегі ресми сайты емес екендігі анық көрсетсе. Сайттың жеке иесін көрсету, байланыс ақпараты, сондай-ақ дәйексөз келтірген кезде ресми дереккөзге сілтемесі міндетті түрде болу керек.

3. ВЕБ РЕСУРСТЫҢ АТАУЫ

Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне «Орифлэйм» немесе «Oriflame» сөздерін, сонымен қатар Орифлэйм (Oriflame) фирмалық атауының кез-келген фонетикалық имитацияларын сайттың домендік/қосалқы доменінде, мобильдік қосымша  атауында, блог мекен-жайында, әлеуметтік желідегі парақша (мысалы, Facebook, ВКонтакте, Instagram), бейнехостинг арнасының атауында немесе органикалық іздеу нәтижелеріндегі сайт атауында қолдануға болмайды.

Фонетикалық имитация дегеніміз түпнұсқаға ұқсас естілуіне немесе жазылуына еліктейтін әріптермен, дыбыстармен және сандармен жұмыс (бір немесе бірнеше әріптерді және/немесе сандарды алмастыру, жалғау және/немесе алып тастау) жасау арқылы фирмалық атауды клондауды білдіреді. Мысалы, Орифлэйм - Орифлейм - Орилэйм, 0riflame - Orileme және т.с.с.

«Орифлэйм» немесе «Oriflame» сөзін әлеуметтік желілердегі блогтың, аккаунттың немесе топтың атауында пайдалануға болады, тек егер сол топ (әлеуметтік желідегі парақша немесе блог) компанияның ресми ресурсы емес екендігі анық айтылған болса. Мысалы: «Орифлэйм Көшбасшыларының қоғамдастығы Талдықорған».

4. ОРИФЛЭЙМ БРЕНДІНІҢ СЕРІКТЕСІНІҢ ВЕБ-РЕСУРСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Кез-келген веб-ресурстың (сайттың, блогтың, әлеуметтік желілердегі парақшаның немесе топтың) басты (бірінші) бетінде немесе жарнамалық кампанияда сайт иесі Орифлэймнің Брендінің тәуелсіз Серіктесі екендігі туралы анық, айқын көрінетін ақпарат тұру керек. Веб-ресурс беттерінде Орифлэйм логотипін немесе сауда белгісін пайдаланған жағдайда иесі туралы ақпарат корпоративтік нышандардың жанында тұруы керек.

Орифлэйм Брендінің Серіктесінің байланыс деректері (кем дегенде тегі, аты, электрондық мекенжайы және телефон нөмірі) сайтқа кіргендер үшін оңай көрініп  тұруы керек.

 

Егер Серіктестің сайтында тіркелу опциясы бар болса, онда бұл  ­ сайтта тіркеуді Компанияның өзі емес, Орифлэйм Брендінің Серіктесі ұсынып ­отырғандығы туралы анық және айқын ақпарат болуы керек. (Мысалы, «Жакупова И. тобына тіркелу». Немесе «Арманға ұмтыл!» командасына тіркелу).

Осы бөлімнің ережелері Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің қызметіне қатысы жоқ Серіктестердің жеке парақшаларына, блогтарына және сайттарына қолданылмайды.

 

5. МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ СІЛТЕМЕЛЕРІ

Орифлэйм Брендінің Серіктестері өздерінің жеке сайтын құру кезінде, сайтқа кіргендердің түсінбеушілігін болдырмас үшін Орифлэймнің ресми сайтының дизайнын кез-келген жолмен көшіруге құқысыз. Орифлэймнің ресми Интернет ресурстарынан, мысалы, сайттан, әлеуметтік желілердегі топтардан, видеохостинг арнасынан және басқалардан материалдарды көшірген кезде материалдардың шығу көзіне сілтеме міндетті түрде болуы керек.

Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне интернет-дүкендер мен аукциондарда, Ebay.com сияқты жеңілдіктері бар сатылымға арналған купон ұсынатын сайттарда, olx.kz сияқты ақысыз хабарламалар тақталарында, мобильді операциялық жүйелерге арналған қосымшаларда, сондай-ақ өздерінің жеке веб-ресурстарында (сайт, блог, әлеуметтік желідегі парақша және т.б.), соның ішінде онлайн-төлемдер қабылдауда Орифлэйм өнімдерін сатуға, көрсетуге немесе көрмеге қоюға тыйым салынады. Өнімдерді өздерінің веб-ресурстарында ұсынуға, кейін Орифлэйм ресми сайтында тапсырыс беру үшін олардың сипаттамалары, қалаулы тапсырыс туралы ақпарат жинауға ғана рұқсат етілген.

Орифлэйм өнімдері Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің жеке веб-ресурстарында Орифлэйм ассортиментінде ұсынылмаған үшінші тарап өнімдерінің жанында көрсетілім үшін шығарылмауы керек және ұсынылмауы керек.

 

6. ФОТОСУРЕТТЕР ЖӘНЕ КЕСКІНДЕР

Орифлэйм компаниясы өзінің Серіктестеріне келесілерді пайдалануға рұқсат береді:

 

Рұқсат етілмейді:

Қолданылған барлық Орифлэйм материалдары жоғары сапалы болуы керек.

Жоғарыда аталған объектілерді пайдалану ережелерінің ­бұзылуына байланысты Орифлэйм алған үшінші тараптардың кез келген шағымдары мен талаптары Орифлэйм Брендінің Серіктесіне жіберіледі және Орифлэйм Брендінің Серіктесі жауапкершілікті өзіне алады.

7. ОРИФЛЭЙМ ЛОГОТИПІ

Орифлэймнің логотипін тек компанияның ресми парақшасында қолданылған форматта және тек парақшаның үстіңгі немесе астыңғы колонтитулы ретінде ғана пайдалануға болады. Логотипті өзгертуге, оның ішінде анимацияға тыйым салынады.

 

8. ОРИФЛЭЙМ БРЕНДІНІҢ СЕРІКТЕСТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ЖҰМЫСЫ

Орифлэйм компаниясы Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің блогтардағы, әлеуметтік желілердегі және т.б. ресурстардағы жұмыстарын дәріптейді. Орифлэйм Брендінің Серіктестері Орифлэйм өнімдері туралы пікірлері мен түсініктемелерін, өнімнің қасиеттері туралы ақпараттың дұрыстығына қатысты 1.3 параграфтың талаптарын сақтай отырып жариялай алады. Компания ақпарат пен дереккөзге сілтемелердің дұрыс көрінуі үшін компанияның ресми Интернет ресурстарында «Достармен бөлісу» функциясын қолдануға кеңес береді.

9.  ИНТЕРНЕТТЕГІ ӨРЛЕТУ

Орифлэйм Брендінің Серіктестері өздерінің Интернеттегі веб-ресурстарын Жарғыда баяндалған интернет-ортадағы тәртіп ережелерін сақтай отырып өз беттерінше өрлете алады.

Контексттік жарнамада (мысалы, Google Adwords қызметін пайдаланып):

Сонымен қатар, Орифлэйм Брендінің Серіктестеріне өздерінің веб-ресурстарын өрлету кезінде тыйым салынады:

Орифлэйм Брендінің Серіктестерінің Интернеттегі тәртіп ережелерін сақтаудың практикалық мысалдары мен толығырақ ақпарат Орифлэйм Брендінің Серіктесінің Интернеттегі жұмысы бойынша Анықтамадан қараңыз.


ҚОСЫМША № 2. СӨЙЛЕСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

 

КЛИЕНТПЕН/ОРИФЛЭЙМ БРЕНДІНІҢ ӘЛЕУЕТТІ СЕРІКТЕСІМЕН СӨЙЛЕСКЕНДЕ:

Керекөзіңізді және Орифлэйм компаниясын таныстыру, пайдалы ақпаратпен, Орифлэйм өнімдер, қызметі туралы ойларыңызбен бөлісу.

Керекклиенттерге өзіңіздің ұсынысыңыздың мақсатын ­түсіндіріп, Орифлэйм өнімдерінің түрлері туралы ақпарат беру.

Керексұрақтарға адал әрі шынайы жауап беру.

Керек:  өнімдер туралы тек Орифлэйм мақұлдаған ақпарат беру. Клиентті Орифлэйм веб-сайтына жіберу, сонда ол өнім туралы және айтылған қасиеттері туралы көбірек біле алады

Керек: клиенттерді, Орифлэйм Брендінің басқа Серіктестерін құрметтеу. Нәсілдік, жыныстық негізде зорлық-зомбылық, экстремистік әрекеттер жасамау; балағат сөздерді пайдаланбау. Біреудің жеке өміріне, сондай-ақ саясатқа, дінге және т.б. қатысты мәселелерде құрмет көрсету.

Керекклиенттің өтініші бойынша онымен байланысты үзу.

Керекклиенттердің жеке деректерін қажет болған кезде ғана ­жинау және сақтау, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасының жеке деректерді қорғау жөніндегі талаптарын сақтау.

Керек: Орифлэймнің ақпарат құпиялылығын сақтау. Бұрын Орифлэйм сайтында жарияланған ресми материалдардан дәйексөз алғанда, оның дереккөзіне сілтеме жасау (мысалы, «www.oriflame.kz сайтында жарияланған, 2018»). Орифлэймнің құпия материалдарын ресми түрде жарияланғанға дейін жариялауға тыйым салынады, мысалы, болашақ өнімдердің нарыққа шығуы немесе рекрутинг науқандары туралы.

Керек: өнімді сатқан кезде:

- клиентке өнімнің бағасы, төлем шарттары, жеткізу мерзімі туралы сенімді ақпарат беру;

- клиентіңізге тапсырыс берудің жазбаша нысанын беру;

- клиентіңізге тапсырысты жоюға болатын мерзім туралы, сондай-ақ жаңа күйіндегі, қайта сатуға болатын, жеткізілген тауарлардың ақшасын қайтару және өтеу құқығы туралы хабарлау;

- Орифлэйм өнімдеріне кепілдік беру, сатудан кейінгі қызмет көрсету және тапсырыс қабылдаудың тиісті рәсімін жүргізу.

 

Керек: Орифлэйм Брендінің әлеуетті Серіктесімен сөйлескенде:

- нақты табыс пен сатылым адамның өзіне және оның дағдыларына, сату процесіне жұмсалған уақытқа, күш-жігерге және басқа да факторларға байланысты болатындығы туралы хабардар ету;

- өнімді тарату/сату арқылы табыс алу әдістері туралы қажетті ақпарат беру.

- сұхбаттасыңызға Орифлэйм үнемі инновациялық өнімдерді жетілдіріп отыруға бағытталған әлеуметтік сатылым компаниясы екендігін еске салып отыру. Орифлэйм сапалы өнімдер мен бизнес құру мүмкіндігін ұсынады. Бұл бизнес қаржылық жағдайыңызды да, жеке қасиеттеріңізді де жақсартуға мүмкіндік береді.

КЛИЕНТПЕН / ОРИФЛЭЙМ БРЕНДІНІҢ ӘЛЕУЕТТІ СЕРІКТЕСІМЕН СӨЙЛЕСКЕН КЕЗДЕ, БОЛМАЙДЫ:

Болмайды: клиентке өнімді сату немесе командаға қосу мақсатында қысым көрсетуге..

Болмайды: Өнімнің қасиеттерін асырып айтуға. Өнімді пайдалану туралы тәжірибеңізді адал және әділ түрде жариялау керек, әрқашан өнімнің аннотациясына немесе Орифлэйм ұсынған басқа ақпаратқа сілтеме жасау керек.

Болмайды: Орифлэйм өнімдерінің сипаттамалары, табыстың мөлшері, жұмыс тәжірибеңіз туралы деректерді асыра айтуға..

Болмайдыжаңылыстыруға, клиентке қысым көрсетуге.

– Болмайды: клиенттің сұрағына жауап бере алмағаныңызға немесе жауабыңызға сенімсіз болғаныңыз үшін ұялуға. Дұрыс жауабын алу үшін «Орифлэймнің» сатылымдарды қолдау тобымен байланысыңыз, содан кейін жауабымен клиентке оралыңыз.

Болмайдыбасқа компаниялардың өнімдерімен жаңылыстыра отырып, салыстыруға. Салыстыратын критерийлері растауға болатын деректерге негізделуі керек.

– Болмайды: басқа компаниялардың іскерлік беделіне нұқсан келтіруге, басқа компаниялардың клиенттерін қызықтырып шақыруға немесе үгіттеуге.

Болмайды: клиенттерді сізге осы өнімді сатып алатын клиенттерді жіберу мақсатында, ол өнімнің бағасын төмендете алады немесе оның сатылым бағасын басқа клиенттерді сізге ұқсас сатылымдар жасау үшін жіберу жолымен қалпына келтіре алады деген мәлімдеме негізінде өнімді сатып алуға итермелеуге.